Livsögonblick
Psykoterapi och annan psykologisk verksamhet

För Dig som klient

Jag arbetar utifrån en människosyn som betonar hela människans behov av att bli förstådd och sedd utifrån psykiska, fysiska, själsliga och sociala sidor. Samtalen vilar på psykodynamisk grund och det är genom ett gemensamt utforskande som Du kan hitta livsmönster som inte fungerar och få möjlighet att ändra dem.

Krissamtal: Då Du upplever att något blir för svårt och Du inte hittar egna vägar ut. Det kan handla om en separation, problem i förhållandet, sjukdom, mobbing på arbetsplatsen, problem med studier, svårigheter i föräldrarollen, upplevelser av ensamhet och utanförskap, sorg och förlust eller annat.

Krissamtal handlar om en kontakt som kan vara under en kortare tid, från några få samtal till samtal under en längre tid. Ofta så träffar vi en överenskommelse om att samtala en gång i veckan.

Korttidspsykoterapi: Varar i regel mellan 12 till cirka 40 gånger. Det bygger på mötet mellan två människor där vi skapar en god samarbetsrelation och med ett klart fokus utforskar vad som orsakar problem och lidande inom ett eller flera områden. Genom att bearbeta känslor, tankar, fantasier, Dina egna behov och motiv så får Du en ökad förståelse för Dig själv och en ökad förmåga att påverka Ditt liv.

Psykodynamisk långtidspsykoterapi: Varar i regel flera år. Genom hela livet, alltifrån tidiga år till nuet, så har personligheten formats och vi har som människor skapat olika livsmönster och konflikter inom oss. Det tidigare upplevda kan generera en psykisk obalans och ett illabeffinnande, och Du kanske tycker att livet i stort inte fungerar. Många upplever både ångest, meningslöshet och tomhet. De relationer som ffinns fungerar inte tillfredsställande. Genom den förtroendefulla relationen mellan Dig som klient och mig som psykoterapeut arbetar vi med ett gemensamt utforskande. Vi söker orsaker till och förståelse för Dina problem och Ditt lidande. Med den ökade förståelsen för Dig själv och en ökad självkännedom, så finns möjligheten till förändring. Du kan göra mer välgrundade val som bygger på kunskapen om vem Du är och vilka behov Du har.

Viktiga förutsättningar för samtalen är att den terapeutiska relationen utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete och att samtalet är skyddat av sekretess. Detta gäller för all psykologisk behandling och psykoterapi.

EMDR, som är förkortningen av "Eye Movement Desensilization and Reprocessing", är en psykoterapeutisk metod för bearbetning av upplevelser som inträffat bakåt i tiden och som fortfarande stör Dig i vardagen. Ofta så handlar dessa upplevelser om trauman av olika slag. Det kan vara överfall, olyckshändelser, övergrepp eller upplevelser från naturkatastrofer. Dessa gamla och svåra händelser kan skapa posttraumatiska symtom som till exempel invaderande minnen, mardrömmar, ångest och andra svårhanterliga känslor, känslomässig stumhet eller behov av att undvika platser och händelser, viket ger en försämrad livskvalitet. Man kan förenklat säga att en person på många sätt fastnat och "finns kvar" i den svåra händelsen utan möjlighet att gå vidare och lägga den bakom sig. Med en bearbetning så kan besvären minska och vissa symtom lätta eller försvinna.  

Post
Samtal
Karta
Om