Livsögonblick
Psykoterapi och annan psykologisk verksamhet

Mina tjänster

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med en psykodynamisk inriktning som även omfattar existentiella frågor. Med mångårig erfarenhet arbetar jag  i huvudsak individualterapeutiskt och arbetet sker främst med vuxna och tonåringar. Min tidigare erfarenhet är inom vuxenpsykiatrin på en psykoterapienhet samt inom barn-och ungdomspsykiatrin. Där har jag i huvudsak arbetat med psykologisk behandling, psykoterapi samt med bedömning och diagnostisering.  Jag arbetar med traumaterapi (EMDR) och tillämpar även kognitiv beteendeterapi (KBT).

Jag har varit verksam som psykolog i förskola och skola, i arbete med småbarn, skolbarn, föräldrasamtal och med handledningsuppdrag. Min erfarenhet omfattar även psykologisk behandling för människor inom somatisk vård och i palliativ fas i livet, samt föreläsningar som berör trauma, psykologisk kris och andra områden inom psykologin. 

Post
Samtal
Karta
Om